S-ryhmä tutkii kaupan take away -astioiden uudelleenkäyttöä

Kaksi ja puoli vuotta kestävässä hankkeessa S-ryhmän tavoitteena on ymmärtää paremmin mitä mahdollinen pakkausten uudelleenkäyttö myymälän prosesseissa sekä niin myymälätyöntekijöiden kuin asiakkaiden arjessa voisi tarkoittaa ja vaatia. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa erilaisten toteutusmallien kustannus- ja ympäristövaikutukset.

S-ryhmän projekti ja yhteiskokeilu liittyvät VTT:n ja Vaasan yliopiston johtamaan Reusify-tutkimuskokonaisuuteen, jossa partnereina sekä konsortiojäseninä S-ryhmän lisäksi toimii yli 20 muuta keskeistä suomalaista yritystä ja tekijää pakkausten uudelleenkäytön mahdollistavassa arvoketjussa. S-ryhmän omaa selvitystä ja mallinnusta tehdään tiiviissä yhteistyössä yhteiskokeilun ja tutkimuskonsortion kanssa.

”Selvää on, että tavallaan yksinkertaiselta kuulostava pakkausten uudelleenkäyttö vaatii pelkästään meillä ruokakaupassa monen eri yksityiskohdan pohtimista ja testaamista ja lisäksi monivaiheista yhteistyötä useamman eri yrityksen kesken. Asia ei ole niin helppo, että se ratkaistaisiin vaikka vain kaupan sisällä. Kyse on kokonaisavaltaisesta järjestelmämuutoksesta”, toteaa vastuullisuusasiantuntija Iida Lehtimäki S-ryhmän marketkaupasta.

S-ryhmä on sitoutunut kansainvälisen Ellen MacArthur -säätiön ja YK:n käynnistämän The New Plastics Economy Global Commitment -sitoumuksen kautta muovin kiertotalouden edistämiseen jo vuodesta 2018 lähtien. Sitoumuksen olennaisimpia tavoitteita ovat muun muassa turhan muovin välttäminen ja kierrätettävyyden parantaminen. Sitoumuksen avulla edistetään myös muovin uudelleenkäyttöä, mikä vähentää neitseellisen muovin tarvetta pakkauksissa. Lisäksi S-ryhmä on sitoutunut kertakäyttömuovidirektiiviä koskevaan green deal -sopimukseen, jonka ensisijaisena tavoitteena on vähentää muovisten kertakäyttöisten annospakkausten ja juomamukien kulutusta. Lisäksi S-ryhmä on kaudella 2022–2026 mukana elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksessa, jonka yhtenä tavoitteena on edistää ympäristön kannalta kestävien pakkausratkaisujen käyttöä.