Pakkausten uudelleenkäytön mahdollistava järjestelmä kehitteillä

VTT ja Vaasan yliopisto ovat käynnistäneet yhteistyössä 21 muun organisaation kanssa laajan tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta pakkausten uudelleenkäytön edelläkävijä. Kotimaisen uudelleenkäyttöjärjestelmän lisäksi avainaloilla toimivilla suomalaisyrityksillä on hankkeen onnistuessa mahdollisuus ottaa merkittävä siivu vientimarkkinasta, jonka on arvioitu kasvavan 1,45 miljardiin euroon vuoteen 2035 mennessä.

Päivittäistavaroiden verkkokaupan ja noutoruoan kasvavan kulutuksen vuoksi kertakäyttöpakkausten kysyntä on kasvanut. Se on johtanut jäteongelmien lisääntymiseen. Eurostatin mukaan vuosina 2009–2020 EU:ssa syntyvän pakkausjätteen kokonaismäärä kasvoi 20 prosenttia. Se on nyt 80 miljoonaa tonnia eli noin 178 kiloa jokaista EU-kansalaista kohden. Ilman muutoksia pakkausjätteen määrä kasvaa vielä 19 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Yhteiskehittämiseen perustuvan ja pääosin Business Finlandin rahoittaman Reusify-tutkimushankeen tavoitteena on kehittää järjestelmä, joka mahdollistaa pakkausten uudelleenkäytön Suomessa. Samalla se pyrkii vähentämään pakkausmateriaaleja, valmistuksessa käytettäviä fossiilisia raaka-aineita sekä pakkausjätettä. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2 miljoonaa euroa ja se kestää noin 2,5 vuotta.

”Pakkausten muuttuminen kertakäyttöisistä uudelleenkäytettäviin on merkittävä askel kohti kiertotaloutta. Se edellyttää liiketoimintaprosessien tarkastelemista laaja-alaisesti eri näkökulmista. Lisäksi tarvitaan vankka kumppaniverkosto, joka sitouttaa koko arvoketjun pakkausten tuottajista logistiikkaan, vähittäiskauppaan, huoltoon ja jätteenkäsittelyyn”, selittää VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin.

Konsortiossa on mukana merkittäviä toimijoita, kuten kauppaketjut S-ryhmä ja K-ryhmä, muovialan yritykset Borealis ja Orthex, jätehuoltoon ja jätteenkäsittelyyn erikoistuneita organisaatioita, kuten Lassila & Tikanoja, sekä ruoka- ja monipalveluyhtiö Compass Group Finland.

”Tutkimushanke tarkastelee uudelleenkäytön eri ulottuvuuksia, kuten eri toimijoiden muodostamia ekosysteemejä ja liiketoimintamalleja, kierrätysjärjestelmien suunnittelua, kestopakkausratkaisuja sekä kestävyysskenaarioita ja kestävyyteen liittyviä kompromisseja. Lisäksi selvitämme, miten kuluttajat suhtautuvat uudelleenkäytettäviin pakkauksiin ja millaisin keinoin niiden kiinnostavuutta voitaisiin lisätä”, kertoo vanhempi tutkija Kyösti Pennanen Vaasan yliopistosta.

Sen lisäksi, että tutkimushankkeessa kehitetään kierrätysjärjestelmää uudelleenkäytettäville pakkauksille, siinä syntyy uutta osaamista ja vientipotentiaalia laajalle joukolle suomalaisia teollisuuden toimijoita. Hanke avaa mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille, tuottivat ne sitten pakkausten raaka-aineita, itse pakkauksia, seurantaa, koneita, logistiikkaa, puhdistusta, täyttöä, merkintöjä tai ohjelmistoratkaisuja. 

Hankkeessa kehitettävien ratkaisujen arvioidaan kaupallistuvan arviolta kymmenen vuoden sisällä tuoden Suomeen potentiaalisesti yli miljardin edestä vientituloja.

Reusify-hanke linkittyy Borealis SPIRIT Veturi -ohjelmaan. Hankkeen ohella pyörii kuusi rinnakkaista projektia, joissa kehitetään uudelleenkäytettävien pakkausten tulevan arvoketjun kriittisiä osia.