Mondin suurinvestointi Kuopion tehtaalle valmistui

Kuopion Sorsasalossa sijaitsevan Mondi Group -konserniin kuuluvan Powerflute-aallotuskartonkitehtaan laajennus ja modernisointi on valmistunut. Laajennustyöt aloitettiin toukokuussa 2022.

Powerfluten tehtaalla uudistettiin ja nykyaikaistettiin muun muassa puunkäsittely, kuitulinja, haihduttamo ja paperikone. 125 miljoonan arvoinen investointi tehdasteknologian modernisointiin lisää prosessiturvallisuutta ja parantaa tuotteiden laatua, kun tehtaan valmistamasta aallotuskartongista saadaan entistä lujempaa ja laadukkaampaa.

Tehtaan valmistamaa fluting-kartonkia käytetään esimerkiksi hedelmien ja vihannesten pakkauksissa. Tehtaan modernisoinnilla vastattiin puukuitupakkausten kasvavaan kysyntään. Valtaosa tehtaan tuotannosta menee vientiin.

Modernisoinnin myötä tehtaan tuotantokapasiteetti kasvaa 55 000 tonnilla vuodessa – tavoitteena on nostaa aallotuskartongin vuosituotanto 330 000 tonniin. – Tuotantokapasiteettia ei ole vielä päästy nostamaan maksimiin, mutta sen eteen tehdään koko ajan töitä, Mondi Kuopion toimitusjohtaja Juha Koukka kertoo. 

Tuotantomäärien kasvusta huolimatta tehtaan vaikutukset ympäristöön pienenevät, kun modernin teknologian avulla muun muassa melutasoja ja jätevesilaitosten kuormaa pystytään vähentämään Mondi Groupin Action Plan-sitoumuksen mukaisesti.

Kuopion-tehtaan raaka-aineena käytetään koivupuuta, joka lyhytkuituisena sopii hyvin aallotuskartongin valmistamiseen. Raaka-aine tulee Kuopion lähialueilta vastuullisesti hoidetuista metsistä. Mondi Group työllistää noin 26 000 henkilöä yli 30 eri maassa.